Nhiều nội dung quy định mới về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Nam - 17/09/2020

Nhiều nội dung quy định mới về kinh doanh bán hàng miễn thuế

- Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh bán hàng miễn thuế mới được Chính phủ ban hành, thay thế Nghị định 167/2016/NĐ-CP, có nhiều quy định mới liên quan đến đối tượng mua hàng, hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, đồng tiền dùng trong giao dịch, thủ tục…

Cụ thể, về đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế (Điều 3), Nghị định bổ sung thêm quy định tại điểm d khoản 1: “d, Ngoài địa điểm nhận hàng quy định tại khoản này, khách mua hàng quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này (trừ khách mua hàng trên chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam) được nhận hàng ở nước ngoài”.

Về chính sách thuế đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, sửa lại như sau (Điều 4): Chính sách thuế đối với hàng hóa đưa vào bán tại cử hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế, quản lý thuế có liên quan.

Về hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, Nghị định 167/2016/NĐ-CP chưa có quy định hàng hóa từ khu phi thuế quan, từ kho ngoại quan đưa vào cửa hàng miễn thuế, chính vì vậy tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 100/2020/NĐ-CP quy định 2 luồng hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế: Hàng hóa tạm NK từ nước ngoài, từ khu phi thuế quan, từ kho ngoại quan và hàng hóa từ nội địa (bao gồm hàng sản xuất trong nước, hàng hóa có nguồn gốc NK đã hoàn thành thủ tục NK).

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 6 quy định: hàng hóa từ nội địa được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được cơ quan Hải quan quản lý, giám sát trên cơ sở thông báo danh sách hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế.

Về xử lý hàng hóa bị đổ vỡ, hư hỏng, mất phẩm chất, kém chất lượng… tại khoản 6 Điều 6 quy định, trước khi thực hiện tiêu hủy, doanh nghiệp phải có văn bản thông báo cụ thể về kế hoạch tiêu hủy cho cho cục hải quan và không quy định việc hủy bỏ phải thực hiện trước khi hết thời hạn tạm nhập, tái xuất của tờ khai.

Về đồng tiền dùng trong giao dịch bán hàng miễn thuế (Điều 7), ngoài đồng Việt Nam, đồng tiền của nước có chung biên giới, tại Điều 7 quy định cụ thể: đồng ngoại tệ đo là Mỹ (USD), euro (EUR).

Một điểm mới trong Nghị định 100/2020/NĐ-CP là bổ sung Điều 12 quy định thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế của một doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế với tàu bay để bán hàng trên các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam trong trường hợp tàu bay nhập cảnh tại sân bay quốc tế khác với sân bay quốc tế tàu bay xuất cảnh.

Bên cạnh đó, Nghị định bổ sung thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người xuất cảnh, quá cảnh, khách trên tàu bay xuất cảnh, khách du lịch bằng đường biển, thuyền viên mua hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu cá nhân trong thời gian tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam (Điều 13); thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trọng nội địa (Điều 16); thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy chuyến quốc tế (Điều 18)…

Ngoài ra, Nghị định còn một số điểm mới liên quan đến thủ tục đối với hàng hóa đã bán cho khách xuất cảnh như giao ở nước ngoài theo yêu cầu của khách (trừ khách mua hàng trên chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam); thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, tái xuất; về báo cáo quyết toán…

Theo nguồn: haiquanonline.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN HTM LOGISTICS
avatar
Xin chào
close nav